Natuurlijke koudemiddelen, een goed alternatief

Natuurlijke koudemiddelen, een goed alternatief

Natuurlijke koudemiddelen zijn middelen die de ozonlaag niet aantasten en een zeer laag of geen aard-opwarmend vermogen (GWP) hebben.  Deze koudemiddelen worden in de koudetechniek toegepast als alternatief voor ozonlaagafbrekende chloorhoudende koudemiddelen (HCFK) en koudemiddelen met een hoog aard-opwarmend vermogen (HFK’s).

Natuurlijke koudemiddelen hebben hun eigen specifieke toepassingsgebied en zorgen voor uitstekende energetische prestatie van koelinstallaties mits goed toegepast.

Amoniak
Al meer dan honderd jaar wordt ammoniak als koudemiddel op grote schaal toegepast. Wereldwijd is ervaring opgebouwd met hoe we veilig met ammoniak om moeten gaan. Dat begint bij het ontwerp van de installatie, de keuze voor het koelmiddel, de technische uitvoering en de kwaliteitscontroles. Het is een hele veiligheidsketen. Amoniak is oeltechnisch superieur en energie-efficiënt in bijna alle toepassingen.

CO₂
Het niet-brandbare CO₂ is een aantrekkelijk alternatief, maar lang niet voor alle toepassingen.

Laat u goed adviseren over natuurlijke koudemiddelen en wat voor uw situatie het meest geschikt is.